Zarząd

GRZEGORZ TURZYNIECKI - PRZEWODNICZĄCY

LECH LESZCZYŃSKI - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

JUSTYNA WOJTYSIAK - SEKRETARZ

JACEK KUSY - SKARBNIK

SŁAWOMIR NURZYŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU

KATARZYNA KOZŁOWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU

BEATA LESZCZYŃSKA - CZŁONEK ZARZĄDU