Linki do ciekawych i przydatnych stron:

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygetyńskiego w Karolinie

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny